Υπηρεσίες

 • Διακοσμήσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, ανακαινίσεις
 • Χωρίσματα γυψοσανίδας (απλά, πυράντοχα, ανθυγρά)
 • Ψευδοροφές γυψοσανίδας
 • Ψευδοροφές ορυκτής ίνας
 • Ψευδοροφές από διατρητές γυψοσανίδες
 • Μεταλλικές ψευδοροφές
 • Ψευδοροφές Αλουμινολωρίδων
 • Ειδικές κατασκευές γυψοσανίδας (κρυφοί φωτισμοί, επενδύσεις τζακιών, ράφια κ.τ.λ. )
 • Κατασκευές πυροπροστασίας
 • Κατασκευή εξωτερικής τοιχοποιίας με τσιμεντοσανίδες
 • Γύψινες διακοσμήσεις (ροζέτες, φωτισμοί-ανταύγειες, τακάκια, θόλοι, απλίκες φωτισμού)

all rights reserved | developed & hosted by Jetnet ©